Sebutna jinise sandhangan swara! Wangsulan: Jinise sandhangan swara yaiku ing ngisor iki. Sandhangan wulu ngewahi aksara kang disandhangi ”i”. Sandhangan suku ngewahi aksara kang disandhangi ”u”. Sandhangan taling ngewahi aksara kang disandhangi ”é”. Sandhangan pepet ngewahi aksara disandhangi ”e”. Sandhangan […]

Kepiye carane nulis aksara pasangan? Wangsulan: Carane nulis aksara pasangan iku bisa jejer karo aksara nglegenane, ing ngisor aksara nglegena digandheng, lan ing ngisor aksara nglegena ora digandheng. Semoga Bermanfaat Jangan lupa komentar & sarannya Kunjungi terus: asisten.sman2menggala.sch.id OK! πŸ™‚

Sebutna jinise sandhangan wyanjana! Wangsulan: Jinise sandhangan wyanjana yaiku ing ngisor iki. Cakra ndadekake aksara kang disandhangi entuk seselan ”r”. Keret ndadekake aksara kang disandhangi entuk seselan ”re”. Pengkal ndadekake aksara kang disandhangi entuk seselan ”y”. Semoga Bermanfaat Jangan lupa […]