Materi PAI Kelas 10 Bab 7 : Malaikat Selalu Bersamaku Pengertian Iman kepada Malaikat Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya (nur) yang diberi tugas […]

Materi PAI Kelas 10 Bab 6: Meniti Hidup dengan Kemuliaan Sifat-sifat yang Menghantarkan kepada Kemuliaan Pengendalian diri, (Mujāhadah an-Nafs)  Prasangka baik, (husnużżan)  Persaudaraan (ukhuwwah) Pengendalian diri (Mujāhadah an-Nafs) Pengendalian diri (mujāhadah an-nafs) adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setip […]

  • 1
  • 2