Latihan Soal PTS PPKn  Kelas 8 SMP/ MTs Semester 2  Tahun 2020/ 2021 1. Perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah pada masa kerajaan selalu menemui kegagalan. Hal ini disebabkan …. A. peralatan komunikasi yang belum canggih B. perjuangan masih bersifat kedaerahan […]